3. ročník taneční soutěže pod názvem "EMCO DANCE LIFE TOUR 2009"

Vyhlašovatelem soutěže je CZECH DANCE ORGANIZATION "CDO" ve spolupráci s regionálními pořadateli. Marketingovou a servisní organizací je DANCE STATION. Regionální postupová kola a MČR – Emco Dance Life Tour je orientováno na všechny amatérské a profesionální tanečníky ve všech věkových kategoriích. Dává jim možnost vyzkoušet si, kde je hranice jejich vlastní kreativity i fyzických sil a zároveň otestovat jejich osobní vůli. Utváří sílu a jednotu tanečních skupin a pomáhá jim v seberealizaci a zdokonalování. Soutěžní klání začíná tuto neděli 29.3.2009 v Českých Budějovicích regionálním kolem pro Jihočeský kraj. Regionální kolo pro Ústecký kraj se koná v neděli 26.4.2009 v ústeckém Sportcentru Sluneta.
 
Regionální kolo Ústeckého kraje je 18.4.2009 z organizačních důvodů zrušeno.

PROPOZICE SOUTĚŽE

Czech Dance Organization o.s., vyhlašuje taneční soutěž:

 

NÁZEV SOUTĚŽE

EMCO DANCE LIFE TOUR 2009

– Postupové  REGIONÁLNÍ KOLO  disciplín  EXTRALIGY FORMACÍ,

II. LIGY FORMACÍ, III. LIGY FORMACÍ

pro KRAJ ÚSTECKÝ

DATUM KONÁNÍ

původní termín 18.4.2009 zrušen

MÍSTO KONÁNÍ

Sportovní hala SLUNETA, Jateční ul. 18, Ústí nad Labem 400 01

 

POŘADATEL

Taneční skupina FREEDOM

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE POŘADATELE

Jméno, příjmení: Silvie Netíková

Telefon: 603/531 865

E-mail: sekretariat@ts-freedom.cz

SPOLUPOŘADATEL

 

 

                               Disciplíny                                          Věk. kategorie              Účast v soutěži

                            (viz SaTP §10)                                       (viz SaTP §8)                 (viz SaTP)

EXTRALIGA

FORMACÍ

Disco dance formace

Childern, Juniors, Adults

Členové CDO

Street show formace

Childern, Juniors, Adults

Členové CDO

Hip hop formace

Childern, Juniors, Adults

Členové CDO

Show dance formace

Childern, Juniors, Adults

Členové CDO

Modern  formace

Childern, Juniors, Adults

Členové CDO

Jazz dance formace

Childern, Juniors, Adults

Členové CDO

Latino show formace

Childern, Juniors, Adults

Členové CDO

Spec. couple dance form.

Childern, Juniors, Adults

Členové CDO

Mini Street formace

Mini

Členové CDO

Mini Art formace

Mini

Členové CDO

II. LIGA FORMACÍ

Disco dance formace

Děti, junioři,dospělí

Členové i nečl. CDO

Hip hop formace

Děti, junioři,dospělí

Členové i nečl. CDO

Street show formace

Děti, junioři,dospělí

Členové i nečl. CDO

Show dance

Děti, junioři,dospělí

Členové i nečl. CDO

III. LIGA FORMACÍ

 

Choreografie rekreačního tance Street

Děti, junioři, dospělí

Členové i nečl. CDO

Choreografie rekreačního tance Art

Děti, junioři, dospělí

Členové i nečl. CDO

Choreografie rekreačního tance  Special

Děti, junioři, dospělí

Členové i nečl. CDO

 

FUNKCIONÁŘI:

VEDOUCÍ SOUTĚŽE

Bude schváleno po předsezonním školení funkcionářů

PŘEDSEDA POROTY

Bude schváleno po předsezonním školení funkcionářů

POROTA

Bude schváleno po předsezonním školení porotců

SČITATEL

Bc. Olga Šváchová

MODERÁTOR

Bude dodatečně doplněn

 

 

 

PŘIHLÁŠENÍ NA SOUTĚŽ:

FORMA PŘIHLÁŠENÍ

prostřednictvím www.czechdance.org

– viz Metodický pokyn pro přihlašování

 

TERMÍN PRO PŘIHLÁŠENÍ

PÁTEK, 03. DUBNA 2009 (včetně)

 

Předběžný program soutěže:

7:00

Otevření sálu

7:30 – 9:00

Prezence

7:00 – 9:30

Prostorové zkoušky

10:00

Zahájení soutěže

20:00

Ukončení soutěže

 

OCENĚNÍ:

OCENĚNÍ

Diplomy – finálová umístění

Medaile - pro první tři

 

STARTOVNÉ:

VÝŠE STARTOVNÉHO

Členové CDO :     100,-Kč/ osoba/ formace

Nečlenové CDO: 200,-Kč/osoba/ formace

PLATBA STARTOVNÉHO

Startovné se hradí:  

                         hotově na místě v den konání soutěže

 

FORMULÁŘ STARTOVNÉHO

Nedílnou součástí přihlášení do soutěže je vyplnění tzv. Formuláře startovného. V tomto formuláři je vyčísleno startovného za celý taneční klub a odpovědná osoba je povinna tento dokument zaslat do termínu (7 dní před soutěží) na elektronickou adresu zástupce pořadatele a správního úseku CDO. Kontakty:

- Pořadatel: sekretariat@ts-freedom.cz

- Správní úsek: spravniusek@czechdance.org

 

VSTUPNÉ:

VÝŠE VSTUPNÉHO

Základní vstupné: 150,--   


 Zlevněné vstupné: 80,--  Kč - osoby mladší 15 let a důchodci, dále držitelé ZTP a ZTTP.

 

ÚHRADA NÁKLADŮ:

ÚHRADA NÁKLADŮ

Funkcionáři – pořadatel hradí náklady dle platných dokumentů CDO

Soutěžící – pořadatel nehradí náklady, spojené s účastí na soutěži

 

 

Soutěž bude řízena Soutěžními a technickými pravidly EMCO Dance Life Tour 2009, těmito propozicemi a platnými dokumenty CDO.

Propozice byly schváleny managerem soutěžního úseku CDO pod evidenčním číslem 53/ 2009.

 

Propozice soutěže jsou přílohou smlouvy mezi pořadatelem a CDO.

 

 
 
Tisk
Zpět
1202927 návštěvníků, 59 online Vytvořil: © 2004 - Jiří Pokorný, Redakční systém