CDM 2019 Praha MÈ street

Dal¹ími soutì¾emi pokraèuje ve dnech 26. - 28. dubna 2019 zemské kolo - Mistrovství Èech turné CZECH DANCE MASTERS 2019 ve Sportovní hale SLAVIA, Vladivostocká 1460/10, Praha 10. Organizátorem soutì¾í je B.D.S. ACADEMY. V pra¾ské Sportovní hale soutì¾í v pátek 26.4.2019 dvì formace juniorské vìkové kategorie taneèníkù DCM, které si nominace na Mistrovství Èech vytanèily pøi regionálním kole v Jablonci nad Nisou. Je to street dance formace Game of Throne v choreografii Ireny Syro»ukové a Veroniky Èerné a v kategorii Hobby street dance - malá formace Generace Lost v choreografii Pavla Konvièného. Pøejeme v¹em krásné zá¾itky a hodnì úspìchu na Mistrovství Èech.
 

CZECH DANCE MASTERS 2019

 

26. dubna - 28. dubna 2019  
Sportovní hala Slavia,
Vladivostocká 1460/10, Praha 10
    

GPS
50.0687472N, 14.4775797E

MISTROVSTVÍ ÈECH
SEZNAM  TANEÈNÍCH  FORMACÍ  DCM 
ÚÈASTNÍKÙ ZEMSKÉHO KOLA  CZECH DANCE MASTERS 2019 - STREETPÁTEK 26.4.2019

KATEGORIE

NÁZEV  FORMACE

UMÍSTÌNÍ

Hobby street dance - malé formaceGenerace Lost3. místo

Street show - II.liga - formace

Game of Throne

10. místo 
 
Tisk
Zpt
1421053 nvtvnk, 75 onlineVytvoil: © 2004 - Ji Pokorn, Redakn systm