EMCO DANCE LIFE TOUR 2008

2. ročník taneční soutěže pod názvem „ EMCO DANCE LIFE TOUR 2008“ nabírá obrátky. Vyhlašovatelem soutěže je Česká taneční organizace ve spolupráci s regionálními pořadateli. Regionální postupová kola a MČR – Emco Dance Life Tour je orientováno na všechny amatérské a profesionální tanečníky ve všech věkových kategoriích. Regionální kolo Ústeckého kraje se uskuteční dne 12.dubna 2008 v Domě kultury města Ústí nad Labem od 10:00 hodin.
 

Moderátor

 
KRAJ  ÚSTECKÝ   12.4. 2008


 Grégr Marek     


Vedoucí soutěže

Netíková Silvie 

 
Předseda poroty

Klasová Dana 

 

 

 
Hlavní sčitatel

Šváchová Olga 

 Porota
Hannichová Ivana, Hes Richard, Lemaja Allan, Sadirová Roksoliana, Mgr., Stano Tibor 

 

 

Předběžný
program akce


07:30-09:00 prezence
07:00-09:30 prostor. zkoušky
10:00 zahájení soutěže
20:00 ukončení soutěže 

Startovné

členové CDO: 100,-Kč/osoba/ formace
BÚ pořadatele pro platbu startovného: 175893736/ 0300, V.S.:0007
Každý ten je povinnen 7dní před soutěží zaslat Souhrn.formulář startovného 

Vstupné

150,-Kč - základní
80,-Kč - osoby ml. 15 let a důchodci, dále držitelé ZTP a ZTTP 


VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
všichni soutěžící tanečníci a taneční skupiny akce EMCO DANCE LIFE TOUR 2008 svým podpisem na přihlášce stvrzují a souhlasí s tím, aby servisní a marketinková agentura (CMD Agency), CDO, nebo jiný smluvní partner, pořizovala fotografické, obrazové, zvukové a zvukově obrazové záznamy, týkající se jejich tanečních výkonů i projevů osobní povahy a aby takové materiály užili v různých dokumentačních a propagačních materiálech, a to všemi známými a dostupnými způsoby užití (internet, TV, propagace v médiích, tisk atd.). Tento souhlas se uděluje na dobu neomezenou a na území celého světa.Disciplíny:

 

Název disciplíny

Věkové kategorie

Postupová kola

Druh

 

 Disco Dance formace


Childern, Juniors, Adults

kraj - země - MČR - IDO

street

 

Street Show formace


Childern, Juniors, Adults

kraj - země - MČR - IDO

street

 

Hip Hop formace


Childern, Juniors, Adults

kraj - země - MČR - IDO

street

 

Show Dance formace


Childern, Juniors, Adults

kraj - země - MČR - IDO

performing

 

Modern formace


Childern, Juniors, Adults

kraj - země - MČR - IDO

performing

Jazz Dance formace


Childern, Juniors, Adults

kraj - země - MČR - IDO

performing

 

Latina Show formace


Childern, Juniors, Adults

kraj - země - MČR - IDO

performing

 


Spec. couple dance
form.


Childern, Juniors, Adults

kraj - země - MČR - IDO

performing

 


Street discip.

Mini

kraj - země - MČR

street

 


Umělecké discip.

Mini

kraj - země - MČR

performing

 


Street I. Dance

Děti, junioři,dospělí

kraj - země - MČR

street

 


Street II. Hip hop

Děti, junioři,dospělí

kraj - země - MČR

street

 


Street III. Free Show

Děti, junioři,dospělí

kraj - země - MČR

street

 


Modern I. Art Dance

Děti, junioři,dospělí

kraj - země - MČR

performing

 


Modern II. Show dance

Děti, junioři,dospělí

kraj - země - MČR

performing

 


Velké Produkce Show

bez rozdílu věku

MČR (pohár. soutěže
kraj)

performing

 

Velké Produkce Street

bez rozdílu věku

MČR (pohár. soutěže kraj)

street

 

Street dance demo

bez rozdílu věku

MČR (pohár. soutěže kraj)

street

 


CHRT I. Street discip.

Děti, junioři,dospělí

kraj - země

street

 


CHRT II. umělecké discip.

Děti, junioři,dospělí

kraj - země

performingVěkové kategorie:

IDO disciplíny:
CHILDREN: tanečníci, kteří v roce konání soutěže dovrší maximálně 11 let věku.
JUNIORS: tanečníci, kteří v roce konání soutěže dovrší minimálně 12 let a maximálně 15 let věku.
ADULTS: tanečníci, kteří dovrší v roce konání soutěže minimálně 16 let věku.
ADULTS II.: tanečníci, kteří v roce konání soutěže dovrší: minimálně 36 let věku pro disciplínu Tap dance.
Pro disciplíny Belly dance: minimálně 55 let věku.
Veškeré formace mohou zařadit do formace soutěžící maximálně o dva roky mladší, než je daná věková kategorie, ne však více než 50% z celkového počtu soutěžících ve formaci.

Ostatní disciplíny:
MINI: tanečníci, kteří v roce konání soutěže dovrší maximálně 8 let věku.
DĚTI: tanečníci, kteří v roce konání soutěže dovrší maximálně 11 let věku. Do choreografie je možné zařadit i tanečníky, kteří svou věkovou hranici o 1 rok přesahují. Podmínkou však zůstává, že tito tanečníci mohou tvořit max. 50% tanečníků choreografie.
JUNIOŘI: tanečníci, kteří v roce konání soutěže dovrší minimálně 11 let a maximálně 15 let věku. Do choreografie je možné zařadit i tanečníky, o 2 roky mladší, nebo o 1 rok starší. Podmínkou však zůstává, že tito tanečníci mohou tvořit max. 50% tanečníků choreografie.
DOSPĚLÍ: tanečníci, kteří v roce konání soutěže dovrší minimálně 15 let věku. Do choreografie je možné zařadit i tanečníky, o 2 roky mladší. Podmínkou však zůstává, že tito tanečníci mohou tvořit max. 50% tanečníků choreografie.

Zařazení soutěžících do věkové kategorie se určuje podle kalendářního roku.


 
 
Tisk
Zpět
1264257 návštěvníků, 71 online Vytvořil: © 2004 - Jiří Pokorný, Redakční systém