Informace ze soustøedìní
Na této stránce vás budeme informovat o dìní na letním soustøedìní DCM a prostøednictvím vlo¾eného modulu "náv¹tìvní knihy" do stránky umo¾níme komunikaci a zasílaní vzkazù úèastníkùm soustøedìní. Ti se vynasna¾í na zprávy reagovat a odpovídat, pokud se v èasovì nároèném denním programu najde volná chvilka. Dìkujeme za pochopení a trpìlivost.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: pro Klárku ©eflovou............, 30.08.2012 16:31, Reagovat
Milá Klárko,posíláme pozdravy z domova.Dneska tady pr¹í.U¾ se tì¹íme na va¹e vystoupení.Posílali jsme i pohledy,doufáme,¾e dorazily.Pac a pusu posílá maminka a tatínek.
 
Peteno 37959x
 
Zpt
Zobrazit lnek

Reagovat na pspvek
Nadpis:
Jmno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Pspvek:
Potvrzovac kd:
(prosm opite z obrzku)
1420973 nvtvnk, 60 onlineVytvoil: © 2004 - Ji Pokorn, Redakn systm