Informace ze soustøedìní
Na této stránce vás budeme informovat o dìní na letním soustøedìní DCM a prostøednictvím vlo¾eného modulu "náv¹tìvní knihy" do stránky umo¾níme komunikaci a zasílaní vzkazù úèastníkùm soustøedìní. Ti se vynasna¾í na zprávy reagovat a odpovídat, pokud se v èasovì nároèném denním programu najde volná chvilka. Dìkujeme za pochopení a trpìlivost.
Re: Pro Evièku SoukupovouEvièka, 30.08.2012 21:24, Reagovat
Ahoj dìdo, jak se má¹? Já se tady mám dobøe. Tak ahoj Evièka
 
Peteno 37959x
 
Zpt
Zobrazit lnek

Pidat pspvek
Nadpis:
Jmno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Pspvek:
Potvrzovac kd:
(prosm opite z obrzku)

Sledovat diskuzi
Email:
Potvrzovac kd:
(prosm opite z obrzku)
1420947 nvtvnk, 35 onlineVytvoil: © 2004 - Ji Pokorn, Redakn systm