Nová 21. sezóna DCM - nové, moderní prostředí v centru města

Nová taneční sezóna přinese všem tanečníkům i lektorům DCM velkou změnu. Taneční škola Dance Center Marverci se stěhuje ze svého nynějšího působiště na okraji města, z Neštěmické ulice v Krásném Březně, do nových prostor Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem p.o. do nově zrekonstruované části Domu kultury, vchod z Bělehradské ulice. Věříme, že tato změna přinese jen samá pozitiva a že se již nyní můžete těšit na několik prostorných tanečních sálů s vynikajícím vybavením, zázemím pro tanečníky, lektory, rodiče a v neposlední řadě i pro naše prostorově náročné rekvizity, které budeme mít vždy při ruce. Jistě všichni ocení i dopravní dostupnost na tréninky ze všech koutů města. Celý tým lektorů DCM se na vás, stávající i budoucí členy DCM, moc těší a připravuje pro vás i několik změn v organizaci a náplni tréninků.
 

Milé děti, vážení rodiče, mladí přátelé,

každé období má svůj začátek a konec. Také se říká, že změna je život. A takových zajímavých příměrů, rčení a pravd bychom jistě našli více. Ale pro nás, pracovníky DDM, pro vás děti a mládež v našich kroužcích i pro rodiče a dospělé osoby opravdu něco končí. Je to období, kdy bylo naše školské zařízení pro zájmové vzdělávání vtěsnáno do malých, ale přesto pěkných prostor Domu dětí a mládeže v ulici W. Churchilla 8 v Ústí nad Labem. Každý, kdo nás navštívil obdivoval, jak náš dům žije a jakého má pozitivního „ducha“. Díky pochopení vedení města Ústí nad Labem v čele s primátorem Mgr. Janem Kubatou, díky prostředkům z EU –  Regionálnímu operačnímu programu Severozápad, díky patronovi celého projektu rekonstrukce objektu KD Ústí nad Labem pro potřeby DDM v Ústí nad Labem Bc. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora Statutárního města  Ústí nad Labem dochází k významné změně – k přestěhování Domu dětí a mládeže do Kulturního domu v Ústí nad Labem.  Velmi významně si polepšíme z prostorového hlediska, budeme zde mít velmi prostorné klubovny, odpovídající sociální zařízení i vybavení, které odpovídá třetímu tisíciletí. Díky našemu městu prostě dostáváme do užívání  zrekonstruované prostory, které nám umožní práci zkvalitnit, mít bezpečnější prostředí s odpovídajícím zázemím. Všem za to patří poděkování, samozřejmě i stavbařům, architektům a úředníkům Magistrátu města Ústí nad Labem,  kteří se na celé akci podíleli.

Věříme, že dobrého „ducha“ si do nových prostor přeneseme a že nám lepší prostory umožní ještě více rozšířit nabídku zájmového vzdělávání.  Rádi bychom, abyste společně s námi na co nejpestřejší nabídce volnočasových aktivit spolupracovali. Proto v nových prostorách Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem (vchod z Bělěhradské ulice) bude na veřejně přístupném místě tzv. Schránka důvěry“, kde nám můžete napsat vaše zajímavé podněty a návrhy, i když toto platí i o možnosti sdělit nám své postřehy elektronicky.

Vážení, končí období „starého“ a jistě dobrého domu dětí a mládeže a nastává období nové a snad lepší. Jaké bude,  záleží nejen na nás kolektivu pracovníků DDM v Ústí nad Labem, našich externích a dobrovolných spolupracovníků, ale především na nás všech – uživatelů nového DDM. Věřím, že se zde dobře zabydlíme, že si na lepší podmínky rychle zvykneme a že svůj domeček budeme mít opravdu rádi. Vždyť zájmové vzdělávání je o radosti se něco zajímavého učit, něco pěkného prožít. Umění je radost rozdávat, o to se budeme jistě snažit, ale i přijímat.

V září se jistě všichni sejdeme na slavnostním zahájení naší činnosti v novém prostředí. Zachovejte nám přízeň a přijďte se podívat. Přiveďte s sebou své kamarádky a kamarády a přesvědčte své rodiče, že právě investice do zájmového vzdělávání je často ta nejlepší.

Těšíme se na vaši návštěvu i na vzájemnou spolupráci a na hodně dní společně prožitých v přátelské atmosféře.

S přátelským pozdravem  za kolektiv všech pracovníků DDM
Dr. Jan Eichler, ředitel.

 
 
Tisk
Zpět
2828085 návštěvníků, 47 onlineVytvořil: © 2004 - Jiří Pokorný, Redakční systém