O cenu města Vyškova

28. a 29. října 2006 Vážení taneční přátelé, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na I.kolo Extraligy disco dance a extraligu hip hopu, které se konají v sobotu 28.října a v neděli 29.října 2006 ve Vyškově. Součástí obou tanečních soutěží jsou i zemské a regionální ligy. Veškeré oficiální informace k uvedeným tanečním soutěžím naleznete na oficiálních internetových stránkách Českomoravské taneční organizace v sekci „oficiální kalendář“. Přesto však si vám dovolujeme sdělit i některé další užitečné informace.
 

Místo konání soutěže.

Taneční soutěž se koná v prostorách Velkého sálu Posádkového domu armády ve Vyškově. Budova posádkového domu je známým objektem města a proto nebudete mít problémy s orientací při příjezdu / z dálnice D1 EXIT Vyškov /. Parkovací prostory pro účastníky soutěže, včetně autobusů jsou v sousedství posádkového domu, jeho zadní části.

Taneční soutěž se uskuteční na dvou tanečních parketech o velikosti, která je v souladu s platným zněním Soutěžního řádu ČMTO. Výkony tanečníků budou hodnotit dvě odborné poroty, složené z porotců požadovaných odborností. Personální složení extraligové taneční soutěže současně akceptuje výsledky veřejného SMS hlasování složení odborné poroty, jehož výsledky naleznete na oficiálních internetových stránkách ČMTO (http://www.cmto.cz/) v sekci sekretariáty/sekretariát úseku marketinku. Taneční soutěže budou řízeny vedoucím soutěže panem Zdeňkem Hénikem za asistentce odborného dozoru paní Zuzany Trizmové.

 

Organizační zajištění soutěže.

Soutěž pro vás připravuje organizační štáb MORAVA 1 pod vedením ředitele taneční soutěže pana André Chocholatého. Zástupcem ředitele taneční soutěže je paní Martina Kreuzerová. Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že ve všech prostorech konání taneční soutěže bude stanoven zákaz kouření a to včetně přísálí a prostor před budovou. Věříme, že přijaté opatření přijmete s pochopením.

 

Odpovědný zástupce pořadatele:

Pan Pavel Daška, e-mail: pavel.daska@cmto.cz

 

termín uzávěrky písemných příhlášek-čtvrtek 19.října 2006

Pořadatel taneční soutěže bude postupovat v souladu s Finančním řádem ČMTO. Dovolujeme si požádat vedoucí tanečních kolektivů aby své písemné přihlášky odeslali v řádném termínu pro přihlášení a se všemi požadovanými přílohami. Vzhledem ke skutečnosti, že kapacita prostor Posádkového domu je 400 soutěžících / pro převlečení / a 500 sedících diváků, je pořadatel soutěže nucen vyhradit si právo v případě značného množství soutěžících, které by překročilo bezpečnostní kapacitu prostor konání soutěže:

-          změnit počet vypsaných disciplín

-          změnit časový harmonogram taneční soutěže

-          odmítnout účast soutěžících, kteří se přihlásí do taneční soutěže formou písemné přihlášky po termínu přihlášení se k soutěži,  stejně jako nepřijmout do soutěže přihlášky neúplné bez požadovaných údajů nebo příloh

-          ukončit presentaci soutěžících ve stanovenou hodinu a nebrat zřetel na vedoucí tanečních kolektivů nebo soutěžící, kteří se dostaví k presenci v době po ukončení presence

-          odmítnout presentovat do taneční soutěže nepřihlášené soutěžící, kteří se budou presentovat na místě konání soutěže při presenci soutěžících

Zde si vás dovolujeme požádat o pochopení a vstřícnost při uplatnění výše uvedených pravidel, neboť pořadatel taneční soutěže musí respektovat zejména bezpečnost soutěžních a účastníků a náročné hygienické normy.

 

termín uzávěrky datových příhlášek-pátek 20.října 2006 v 23:00 hodin

 

ŠATNY SOUTĚŽÍCÍCH a NÁVŠŤEVnÍKů

Pro soutěžící je připravena šatna, která bude uzpůsobena z prostor malého sálu Posádkového domu armády. Pro návštěvníky bude připravena veřejná šatna / již od zahájení soutěže/ s kapacitou 500 oděvů. Dovolujeme si požádat návštěvníky, aby při vstupu do budovy odložili své svršky do veřejné šatny / tento postup doporučujeme i soutěžícím, aby si zde odložili své bundy, pláště, kabáty / a do šatny pro soutěžící si vzali s sebou jen nezbytně nutné věci pro účast v taneční soutěži.

 

Parkovací místa v místě konání soutěže

Jak jsme vás již informovali výše, součástí Posádkového domu armády je dostatečně velké parkoviště vhodné i pro autobusy, které se nachází v zadní částí budovy.

 

Možnosti stravování v prostorách konání soutěže:

Pro vaše pohodlí a občerstvení bude v areálu Posádkového domu armády otevřena restaurace již od 7:30 hodin. Personál restaurace Posádkového domu pro vás připravil nabídku poledních menu v cenovém rozmezí od 75,00 – 85, 00 CZK. Polední menu budou podávány v době  do 11:00 do 15:00 hodin. Samozřejmě, že v průběhu celého odpoledne včetně večera si budete moci objednat i ze široké nabídky denního jídelního lístku.

 

Vstupné:

Jak jsme Vás již informovali na oficiálních internetových stránkách, Českomoravská taneční organizace připravila pro návštěvníky DÁREK – VSTUPNÉ ZDARMA. Přesto však každý divák si bude muset vyzvednout na informačním centru vstupenku, neboť vstupenky budou vydávány na konkrétní místo v hledišti. Kapacita hlediště je omezena na 450 osob a v případě většího zájmu ze strany diváků, nebude možné tuto kapacitu prostor velkého sálu Posádkového domu armády překročit.  Vstupenky bude možné si vyzvednout na místě konání akce v informačním centru

 

Oficiální dokumenty

Vedoucím tanečních kolektivů doporučujeme seznámit se s nabídkou základních dokumentů ČMTO na internetových  stránkách ČMTO / www.cmto.cz / nabídka legislativa. Zejména doporučujeme vedoucím tanečních kolektivů seznámit se s Finančním řádem ČMTO a Soutěžním řádem ČMTO a sledovat nabídku novinek na www.cmto.cz.

 

Těšíme se na shledání s Vámi ve Vyškově.

 

V Praze 18.října 2006
  

Pavel Daška

Zástupce pořadatele taneční soutěže

 
 
Tisk
Zpět
1202914 návštěvníků, 42 online Vytvořil: © 2004 - Jiří Pokorný, Redakční systém