Vystoupení DVK taneèní skupiny Marverci s názvem "Peníze nebo ¾ivot" 
na VIII. plese Ústeèanù
v Domì kultury chemikù v Ústí nad Labem

dal¹í informace v aktualitách

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tisk
Zpt
1420971 nvtvnk, 61 onlineVytvoil: © 2004 - Ji Pokorn, Redakn systm