Taneční sezóna 2010/2011 startuje!

Vážení vedoucí tanečních kolektivů, milí tanečníci, již za nedlouho začne nová taneční sezóna! Ligové soutěže startují již 25. září! Vzhledem k tomu, že mnozí z Vás si již chtějí vyřídit členství v CDO na novou taneční sezónu, předkládáme Vám "Zpravodaj CDO" ve kterém naleznete informace o všech důležitých změnách pro nadcházející taneční sezónu. Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se na shledání na tanečních soutěžích v sezóně 2010/2011.
 

Vážení členové CDO, o.s.

již čtvrtým rokem, spíše školním rokem, zahajuje Czech Dance Organizace svojí soutěžní sezónu. Tentokrát školního roku 2010/2011. Tu loňskou jsme zakončili s neuvěřitelným počtem 9.849 členů, sdružených ve 141 klubech. Jsme pevně přesvědčeni, že tomu bude i letos stejně a snad pevně věříme, že i o malinko více. Loňskou sezónu jsme zakončili a všem vedoucím klubů byla zaslána výroční ročenka k připomenutí si celé soutěžní sezóny. K tomu, aby se nám opravdu dobře pracovalo, jsme pro Vás připravili velké množství příznivých změn. Jedná se především:

         Změna v přihlašování do CDO. Základní změnou je možnost prodloužit si členství přímo přes web CDO www.czechdance.org . To platí pro všechny, kteří již podali svoji písemnou přihlášku do CDO a alespoň v loňském, či předloňském roce byli členové CDO, o.s. Je to velmi jednoduché a vše podstatné jak na to naleznete v pokynu ,,Jak si vyřídit členství v CDO!“

 

         Určitě pro Vás bude příjemné, že CDO zlevňuje. Nový poplatek pro taneční klub činí 1.200,- Kč na školní rok. Nově bude povinností odpovědného zástupce klubu být členem CDO, o.s. Proto zbývajících 300,- Kč slouží k úhradě vaše členského poplatku. Pokud jste jej před tím platili, nyní 300,- Kč ušetříte a do pokladny CDO přijde o 50 tisíc korun méně.

 

         V červnu letošního roku proběhla Valná hromada CDO, o.s. Zde byla přijata změna stanov a nově byl zvolen staronovým Prezidentem CDO, o.s. na 3 roky pan Jiří Hubený a 1.viceprezidetem Radim Samek.

 

        Od 1.7.2010 nastoupila na mateřskou dovolenou sekretářka soutěžního úseku Denisa Roštejnská. Tím jí CDO, Prezidium a manažeři děkují za odvedenou práci v uplynulých letech a přejí mnoho štěstí v novém začátku života J

 

         S ohledem na ukončení pracovní pozice Denisy Roštejnské, vznikl v Brně nově správní a soutěžní sekretariát pod vedením Moniky Müllerové a nové pracovnice na správním úseku Silvie Štěpkové. Telefonní kontakty jsou zveřejněny na webových stránkách.

 

         Na soutěžním úseku z pozice vedení došlo k dalším změnám. Svoji činnost ukončila Mgr. Ilona Šulcová. V období  rozjedu CDO pod jejím vedením vzniklo několik významných dokumentů a rozhodnutí, která zabezpečila bezproblémový rozvoj naší organizace. Za toto období paní Iloně Šulcové členové, Prezidium a manažeři organizace děkují.

 

         Vedení soutěžního úseku bylo rozděleno mezi 3 manažery, kteří zabezpečují své obory. O soutěžní úsek se nově budou starat:

-          Dana Klasová jako manažerka soutěžních disciplín street a pop, Miluše Petrová jako manažerka soutěžních disciplín performing, Jiří Paulů jako manažer soutěžních disciplín special. Tito manažeři budou zabezpečovat své obory po odborné stránce včetně odborné části pravidel, porot atd.

-          David Nováček jako manažer legislativy bude zabezpečovat soutěžní úsek po technické stránce, tedy systémy soutěží, technickou část pravidel, funkcionáře atd.

-          Monika Müllerová povede sekretariát soutěžního úseku a bude zároveň koordinátorem výše uvedených manažerů, zabezpečovat jejich servis i tanečníků a změny v systému DNS.

S tím krokem si CDO slibuje především větší pozornost daným oborům a také změny, které budou vycházet především z potřeb jednotlivých soutěžních oborů, kterých je v CDO několik desítek.

 

         První víkend v září bude patřit jednodennímu vzdělávacímu programu. Zde se dozvíte další novinky, které jsou připraveny především pro první polovinu soutěží školního roku 2010/2011 a také zhodnocení soutěží EDLT 2010.

 

         Jak jistě víte, v letošním roce bylo pořízeno několik nádherných foto seriálu, které pro CDO vytvořil Petr Krupička.

 

Nové kontakty pracovníků a manažerů CDO, o.s.

 

Pozice

Jméno

telefon

Mail

Soutěžní sekretariát

Monika Mullerová

773997051

souteniusek@czechdance.org

Správní sekretariát

Silvie Štěpková

773997053

spravniusek@czechdance.org

Mezinárodní sekretariát

Katka Poslušná

773997061

mezinarodniusek@czechdance.org

Sekretariát

Hana Mlejnková

773997066

vzdelavaciusek@czechdance.org

Prezident CDO, o.s.

Jiří Hubený

773997052

hubenyj@volny.cz

Manažer soutěží
Street a Pop

Dana Klasová

773997065

Dana.klasova@seznam.cz

Manažer soutěží Performing

Miluška Petrová

773997062

petrova@vlabointeriery.cz

Manažer soutěží
Speciální tance

Jiří Paulů

608984265

Jiri.paulu@seznam.cz

Legislativní manažer

David Nováček

773997054

David.novacek@centrum.cz

Správní manažer

Radim Samek

608700292

rs@mfg.cz

Manažer vzdělávání

V jednání

 

 

Manažer marketingu a PR

V jednání

 

 

Webmaster

Josef Drbohlav

777326238

Josef.drbohlav@czechdance.org

 

Závěrem mi dovolte všem tanečníkům, kteří se stanou členy CDO nebo jen našimi příznivci, popřát mnoho úspěchů v nové soutěžní sezóně 2010/2011. Jsme pevně přesvědčeni, že se Vám bude pod hlavičkou CDO dobře tancovat a budete pyšni, na skutečnost, že jste členy tohoto největšího občanského sdružení.

 

V Brně 1.8.2010

 

Radim Samek

1.viceprezident CDO, o.s.

 
 
Tisk
Zpět
1274258 návštěvníků, 35 online Vytvořil: © 2004 - Jiří Pokorný, Redakční systém