Seznam aktualit

Grandfinále Czech Dance Masters
CDM 2019 Brno MÈR "Beat street"
CDM 2019 MÈ Chomutov
CDM 2019 Praha MÈ street
ETSR mistrovství Èech Praha
CDM 2019 Jablonec nad Nisou
ETSR 2019 region Most
Putovní pohár ED 2019
12. roèník Enjoy Dancing
CDM 2018 MÈ Chomutov
CDM 2018 Praha MÈ street
TSR 2018 mistrovství Èech Praha
CDM 2018 Most
TSR 2018 region Most
Putovní pohár ED 2018
11. roèník Enjoy Dancing
Závìreèná DCM párty 10.6.2017
CDM 2017 Praha
ETSR 2017 mistrovství Èech Praha
CDM 2017 Jablonec nad Nisou
ETSR 2017 region Most
Putovní pohár ED 2017
10. roèník Enjoy Dancing
47. MTF Ústí nad Labem 11.-13.11.2016
Informace z taneèního tábora
Letní taneèní tábor
Narozeninový ples Dance Center Marverci 10.6.2016
Èesko Slovenské finále ETSR 2016 Praha
Grandfinále Czech Dance Masters
ÈESKO-SLOVENSKÉ FINÁLE EVROPA 2 TSR 2016
ETSR 2016 mistrovství Èech Praha
CZECH DANCE MASTERS 2016 Mistrovství Èech Praha
CZECH DANCE MASTERS 2016 Mistrovství Èech Chomutov
ETSR 2016 mistrovství Èech junioøi a dospìlí Chrudim
ETSR 2016 region Most
CZECH DANCE MASTERS 2016 regionální kolo
Putovní pohár ED 2016
9. roèník Enjoy Dancing
Pøedprodej vstupenek na Enjoy Dancing
Vánoce v DCM 17.12.2015
46.MTF Ústí nad Labem 6.- 8.11.2015
Rodièovská schùzka!!! Pondìlí 12.10.2015
Zahájení tréninkù DCM od 14. 9. 2015!
Úspìchy DCM 2015 - mistøi a vicemistøi ÈR
TSR 2015 regionální kolo
Putovní pohár ED 2015
8. roèník Enjoy Dancing
Pøedprodej vstupenek Enjoy Dancing
Vánoèní prázdniny
Vánoce DCM 2014
Taneèní liga 2014/15 EX 2, RL, ZL 5 Praha
Taneèní liga 2014/15 RL, ZL Èechy 4 Praha
45.MTF Ústí nad Labem 7.-9.11.2014
Taneèní liga 2014/15 RL, ZL Èechy 3 Liberec
Rodièovská schùzka!!! Úterý 21.10.2014
Taneèní liga 2014/15 RL, ZL Èechy 2 Jablonec nad Nisou
Taneèní liga 2014/15 RL, ZL Èechy 1 Ústí nad Labem
Mistrovství svìta street dance show
Svìtový pohár Show Dance Prague 2014
Letní taneèní tábor Doksy
Závìreèná DCM párty 14.6.2014
CDO DANCE LIFE TOUR 2014 - Mistrovství ÈR Praha
DANCE CUP Chlumec
CDO DANCE LIFE TOUR 2014 - MÈR ART formace Kladno
TSR 2014 mistrovství ÈR Praha
CDO DANCE LIFE TOUR 2014 - Mistrovství Èech DVK Chomutov
TSR 2014 mistrovství Èech baby, dìti a senioøi Praha
TSR 2014 mistrovství Èech junioøi a dospìlí Chrudim
IX. roèník DANCE DÌÈÍN 2014
CDO DANCE LIFE TOUR 2014 - Mistrovství Èech Praha
TSR 2014 regionální kolo Most
CDO DANCE LIFE TOUR 2014 - regionální kolo Ústeckého kraje
Putovní pohár ED 2014
7. roèník Enjoy Dancing
ELITERY 2014 - 25.roèník
Vánoce DCM - soutì¾ o nejoriginálnìj¹í vánoèní ozdobu
44. MTF Ústí nad Labem
ZMÌNA TRÉNINKÙ 28.10.-1.11.2013
Rodièovská schùzka!!! Pondìlí 14.10.2013
Dance Shock 2013
Tréninky DCM zaèínají od 16.9.2013!
Letní soustøedìní Doksy
Závìreèná DCM párty 15.6.2013
B2Balance Tour 2013 - MÈR art, street a disco show sóla, dua, malé skupiny v Ústí nad Labem
B2Balance Tour 2013 - MÈR Hip-hop - Beat street Brno
B2Balance Tour 2013 - MÈR disco show Brno
B2Balance Tour 2013 - MÈR ART formace Kladno
TSR 2013 mistrovství Èeské republiky Praha
B2Balance Tour 2013 - Mistrovství Èech JVK Kladno
B2Balance Tour 2013 - Mistrovství Èech DVK Chomutov
TSR 2013 mistrovství Èech junioøi a dospìlí v Chrudimi
TSR 2013 mistrovství Èech Praha
TSR 2013 regionální kolo Most
B2Balance Tour 2013 - regionální kolo Ústeckého kraje
Putovní pohár ED 2013
6. roèník Enjoy Dancing
B2Balance Tour MÈR 2013
Zimní soustøedìní Doksy
Taneèní liga 12/13 Extra liga 3 Kostelec na Hané
Vánoce DCM - soutì¾ o nejoriginálnìj¹í vánoèní pono¾ku
Taneèní liga 12/13 Extra liga 2 ZL Èechy 5
Taneèní liga 12/13 RL, ZL Èechy 4
Taneèní liga 12/13 Extra liga 1 Opava
43. MTF Ústí nad Labem
Lord of the Dance v Ústí nad Labem
Taneèní liga 12/13 RL, ZL Èechy 3
Mistrovství svìta street dance show
Rodièovská schùzka!!! Pondìlí 15.10.2012
Taneèní liga 12/13 RL, ZL Èechy 2
Grand Prix Ústí nad Labem 2012
Taneèní liga 12/13 RL, ZL Èechy 1
Zahájení nového ¹kolního roku
Informace ze soustøedìní
Letní soustøedìní Doksy
Mistrovství Evropy hip hop 2012
Mistrovství Evropy street dance show Dance shock 2012
Závìreèná DCM párty 9.6.2012
Mistrovství ÈR Beat street - IDO hip hop formace
Dal¹í medaile z Mistrovství Èeské republiky
MÈR art, street a disco show
Vicemistøi Èeské republiky
D4U Cup - Tancem proti drogám
Dance Life Tour 12 - MÈR art formace
Dance Life Tour 12 - MÈR street a disco show Brno
MÈR TSR a MÈ DLT12
Dance Life Tour 12 - Mistrovství Èech
TSR 2012 mistrovství Èech
Dance Life Tour 12 - zemské kolo JVK Èechy
Dance Life Tour 12 - regionální kolo Ústeckého kraje
TSR 2012 regionální kolo
TSR 24.3.2012 Most
Putovní pohár ED 2012
5. roèník Enjoy Dancing
Informace ze soustøedìní
Zimní soustøedìní Doksy
Mistr Èeské republiky v hip hopu z Dance Center Marverci
Extraliga 3 + Zemská liga Èechy 5
Vánoce u Marvercù 2011
Eli¹ko, vítáme Tì mezi námi!!!
Extraliga 2 + Zemská liga Morava 5 - HIP HOP
Extraliga 1 + Zemská liga Èechy 4 - HIP HOP
Extraliga 1 + Zemská liga Èechy 4 - DISKO DANCE
42. Mezinárodní taneèní festival
Zemská liga Èechy 3 - disko dance a hip hop sólo, duo, MS
Zemská liga Èechy 2 - disko dance a hip hop sólo, duo, MS
Mistrovství svìta hip hop Graz 2011
Mistrovství svìta street dance show
Taneèní liga 11/12
Letní soustøedìní Doksy
Varieté bez hranic
QUEENS STYLE ZONE 9
Roèenka CDO
Závìreèná DCM párty 24.6.2011
Mistrovství ÈR TDLT sólo,duo,ms
Taneèní skupina roku 2011 MÈR
Mistrovství ÈR TDLT-show dance
Mistrovství ÈR TDLT
Topgal Dance Life Tour Mistrovství Èech HVK
Mistrovství Èech DVK
Mistrovství Èech juniorù
Zemské kolo TDLT JVK
Mistrovství Èech TSR
Taneèní skupina roku 2011
Topgal Dance Life Tour - regionální kolo Ústeckého kraje
22. roèník Elitery Louny
Putovní pohár ED 2011
4. roèník Enjoy Dancing
Mladý taneèník Ro¾ánek je ústeckým Travoltou
Soustøedìní HVK
Pozdravy ze soustøedìní
Zimní soustøedìní Doksy
Vítìz extraligy a vicemistr ÈR v hip hopu z DCM !
X-DANCE MASTERS CUP 2011
Je dobojováno, ceny i medaile jsou rozdány
"Vytanèi si svùj kostým!" 9. ledna 2011
Tak u¾ jsem tu s vámi!
Vánoce v DCM 2010
Vzpomínáme ...
"Vytanèi si svùj kostým!" POZOR ZMÌNA !!! SOUTÌ® PØESUNUTA NA 9.1.2011
Zumba fitness v DCM
41. MTF Ústí nad Labem
Tábor unlimited 10. roèník
Halloween v DDM
Rodièovská schùzka !!! úterý 12.øíjna 2010
Velká módní pøehlídka
Den otevøených dveøí Domu dìtí a mláde¾e "Zaèínáme naneèisto"
Regionální a zemská liga Ústí nad Labem - SPORTCENTRUM SLUNETA 25.9.2010
Taneèní sezóna 2010/2011 startuje!
Plné emailové schránky !
Nábor do DCM 9. 9. 2010
Monika Mervartová a Jaroslav ®ák
Letní soustøedìní Doksy
Nová 21. sezóna DCM - nové, moderní prostøedí v centru mìsta
Volná místa na soustøedìní !
Promoce 24. èervna 2010
Závìreèná DCM párty ve Skoroticích v sobotu 19. 6. 2010
Hip hop days Amsterdam Mistrovství Evropy 2010
EDLT MÈR Beat Street Hip hop formace
30.kvìtna 2010 Den dìtí
EDLT MÈR street
EDLT MÈR Performing
EDLT MÈR street dance show sólo, duo, malá skupina
Mámo, táto, pojïte si hrát
EDLT 2010 - DCM 9x na Mistrovství Èeské republiky
EDLT zemské kolo Mistrovství Èech DVK
EDLT zemské kolo Mistrovství Èech JVK
EDLT zemské kolo Mistrovství Èech HVK
Emco Dance Life Tour - regionální kolo Ústeckého kraje
Putovní pohár Enjoy Dancing 2010
Enjoy Dancing 3.roèník 30.bøezna 2010
1. Ústecký taneèní muzikál "Billyho sen" - ohlédnutí
Inflagranti fashion show s Martinem Dejdarem
Zimní soustøedìní DCM
Intro zatanèí "upíøi" DCM
Nefunkèní emailové schránky !!!
Trénink od úterý 5.1. 2010
PF 2010
Vánoce Marvercù v pátek 18.12.2009
Marverci dostali od Øeøichy ¹ek
Taneèníci, nebo pøepadové komando?
Taneèní muzikál Billyho sen
Oznámení CDO
Vánoce u¾ tento víkend
Rozhovor s Tess a Zizoe o jejich pobytu v USA pro hiphopdance.cz
Zmìna tréninkù v pátek 6.11.2009
Rodièovská schùzka - dùle¾ité !!! 3.11.2009
Extraliga a 2. liga hip hop 31.10. 2009 Tábor
Dance Cup Liberec 2009
První úspìchy v nové taneèní sezónì
Show Online Skills 2: Shakk.cz battle - registrace do 27.9.2009
Sportovní den na Stadionu mláde¾e na Bukovì 19. a 20.9.2009
16.9.2009 Den otevøených dveøí Domu dìtí a mláde¾e "Zaèínáme naneèisto"
Zajímá¹ se o tanec? Staò se èlenem DCM! Pøijï mezi nás! Nábor 10.9.2009
PRVNÍ ONLINE STREET DANCE BATTLE JE TADY!
Pozdravy z letního soustøedìní
Letní soustøedìní
Let me dance - týden plný tance
BATTLE KINGS
BABYLON ROOFTOP PARTY DANCE BATTLE
Hlasuj a vyber finalisty soutì¾e Show online skills
Ètvrtmilióntý náv¹tìvník na¹ich webových stránek
Zajímá¹ se o tanec? Staò se èlenem DCM! Pøijï mezi nás! Nábor 16.6.2009
Závìreèná DCM párty v sobotu 13. 6. 2009 v 17:00 hodin
EDLT 2009 - postupující formace DCM na Mistrovství Èeské republiky
EDLT 2009 zemské kolo, Mistrovství Èech DVK
EDLT 2009 zemské kolo, Mistrovství Èech HVK
EDLT 2009 zemské kolo, Mistrovství Èech JVK
Show Online Skills
Regionální kolo Ústeckého kraje se uskuteèní v nedìli, 26.4.2009
3. roèník taneèní soutì¾e pod názvem "EMCO DANCE LIFE TOUR 2009"
Enjoy Dancing 2. roèník
Výbìrové øízení na nové logo CDO
MÈR STREET DANCE SHOW 7.3.2009
Info pro JVK hip hop pøípravka
Nový rozvrh tréninkù !!!
Bronzová medaile z MÈR hip hop !!!
MÈR Street dance, Break dance, Electric Boogie
Zimní soustøedìní DCM
Trénink HVK B 11.2.2009 nebude !!!
Let's Dance For 10 000 KÈ ! 31.1.2009 Kamikaze
X-DANCE CUP 2009
Dance Cup Liberec 2009
Plné emailové schránky !!!
DFA Preselection Battle Pardubice
Výsledky a hodnocení soutì¾e "Vytanèi si svùj kostým".
Vánoèní pøání od Alyaschca Crew
Vánoce u Marvercù
Ladies battle
"Vytanèi si svùj kostým"!
Vánoce v Ústí zaèínají 1. prosince 2008
Rodièovská schùzka - dùle¾ité!!!!!!!! 27.11.2008
Goran Bregoviè - Dana Dinková: Cikánské koøeny/í
39. Mezinárodní taneèní festival Ústí nad Labem Dùm kultury 8.11.2008
Plné emailové schránky !!!
Style 2 skillz 1.11. 2008 Olomouc
The Master Workshop Praha 24.10.2008
Dal¹í soutì¾ CDO v nedìli 19.10.2008
Freedom Cup - první soutì¾ nové sezóny v Ústí nad Labem 27.9.2008
Druhá ©ance 8 - informace z Olomouce
Den otevøených dveøí 17.9.2008
Druhá ©ance 8
Pozdravy ze soustøedìní
Letní soustøedìní Doksy
Upozornìní úèastníkùm soustøedìní !!!
Kinematograf bratøí Èadíkù 11.8.-15.8. 2008
®ádost v¹em úèastníkùm DCM párty
V Jedovnicích uèí street dance choreograf Timberlaka
Tak u¾ jsem na svìtì !!!
Dal¹í promoce v tomto roce - 25.6. 2008
Závìreèná DCM párty se koná v sobotu 21. 6. 2008 v 17:00 hodin
Zru¹eny tréninky 10.6.-13.6.2008 !!!
DCM párty se koná první letní den 21.6. 2008
"NA HLAVU!" taneèní pøedstavení za výhodnou cenu pro DCM !!!
Marverecká párty letos opìt v UL*KRASu
Velké focení sólo, duo, malé a velké formace !
"POZOR Marverci"
U¾ pouze 1 den ! ! !
Po roce znovu promoce - dal¹í taneènici skupiny Marverci se podaøilo úspì¹nì ukonèit studium vysoké ¹koly
Pozvánka na presti¾ní battle v pìti stylech poulièního tance - Druhá ©ance 7th edition
Divácká soutì¾ o putovní pohár Enjoy Dancing
Informace v¹em soutì¾ícím
EMCO DANCE LIFE TOUR 2008
Enjoy Dancing
Upozornìní pro TS Klubíèko
Tréninky 20.3. a 21.3. 2008
Èasopis BOB DANCE
Pozvánka na BATTLE 4 DANCERS
Rapová story o jarním soustøedìní
Lord of the Dance
150 000. náv¹tìvník
!!! Zru¹ení v¹ech tréninkù 31.1. 2008 !!!
Informace k soustøedìní
Mimoøádná schùzka rodièù 24.1.2008
Internetové stránky ÈMTO opìt funkèní
Pøeru¹ení provozu internetových stránek ÈMTO
První tréninky v roce 2008 !
Star Dance - kdy¾ hvìzdy tanèí II skonèila
7. Czech Professional Open Championships 2007
Slavnostní zahájení
Mistrovství svìta Show Dance
Schùzka rodièù
Mezinárodní taneèní festival - 38.roèník
HIP HOP Extraliga, Zemská liga, Regionální liga
Taneèník roku 2007
HIPHOP WM BREMEN 2007
Druhá ¹ance 6th edition
Trénink HVK
Dùle¾ité upozornìní pro formaci HVK "Symphony"
MS Brémy 2007 - nominace formace HVK "Symphony"
Semináø s Liborem Hlaváèkem
Letní soustøedìní Doksy
!!! Informace pro v¹echny Marverce !!!
®eleznièáøi spojují své síly ... aneb Ká»a Hovorková se vdává
Promoce po roce v SDOB
Zmìna videí
Dnes veèer smìr dvojèièka - "závìreèná s buøtováním"
100 000. náv¹tìvník
Aktuální informace - kdy na trénink
FDT - Mistrovství Èeské republiky DVK - formace
Oslava 5. výroèí BLACK & DECKER Trmice
Pozor !!! Dùle¾itá informace v¹em Marvercùm
FDT - Mistrovství Èeské republiky JVK - formace
Upozornìní pro HVK
FDT - Mistrovství Èeské republiky HVK - formace
FDT - Mistrovství Èech formací DVK - 2x bronzové medaile !!!
!!! Pozor - znovu upozornìní èlenùm HVK !!!
Mistrovství Èech formací JVK
!!!!! Pozor zmìna - upozornìní èlenùm HVK !!!!!
Mistrovství Èech formací HVK
Druhá ©ance. popáté a luxusnì
Informace v¹em - oprava videa "Channel No.5"
FDT - Regionální kolo formací Severní Èechy v Jablonci nad Nisou 14.4. 2007
Show Dance - Hip Hop - Disco Dance
Taneèník roku 2006
"Viaje a Londrés - Trip to London - Cesta do Londýna"
"Saludos de Santiago "
Pozvánka na workshop z Èeské Kamenice
Zaèíná plesová sezóna - 12.1.2007 - Maturitní ples S©OS Keplerova 7
Letní soustøedìní
Jarní soustøedìní
Vánoce Marvercù
Druhé výroèí - 17. 12. 2006
Upozornìní - informace k publikovaným videím
Pozor! Pøidána nová sekce - video z Liberce!
Mistrovství svìta 2006 Show Dance
Taneèní událost roku - Retro Music Hall Praha 18.11.2006
Taneèník roku 2006 - Workshop v Ústí nad Labem
37.roèník Mezinárodního taneèního festivalu
Umìlé ledové kluzi¹tì
Cena Narexu
Star Dance ... kdy¾ hvìzdy tanèí
O cenu mìsta Vy¹kova
10 let Globus
Hip hop 2006 / 2007 - extraliga malých skupin
Pozvánka z Olomouce
Soustøedìní hlavákù ! Informace pro bývalé èleny.
Z kroniky: NOVI SAD 2002 aneb napsáno pøed 4 lety
Promoce v SDOB 27.6.2006
DANCE DAY STREET DANCE BATTLE 2VS2
20.6.2006 6:02 PM
Upozornìní pro v¹echny Marverce !!!
Mistrovství Èeské republiky DVK Jablonec nad Nisou 10.6. - 11.6. 2006
Mistrovství Èeské republiky Beroun CUP 2006
Dal¹í víkend ve znamení Show Dance.
Mistrovství Èeské republiky formací HVK - Diskodrom 2006 Prostìjov
Mistrovství Èeské republiky formací JVK
Mistrovství Èech formací HVK se koná v sobotu 13.5.2006 ve sportovní hale v Kladnì.
Nároèný program MÈ JVK skonèil úspìchem v¹ech tøí formací
Telefonická zpráva z Mistrovství Èech DVK
Soutì¾ní èást sezóny vrcholí
Break Dance - Mistrovství Èeské republiky
Druhá ¹ance third edition - pøi¹lo mailem
Proè to stále pletou ?
"Statistika nuda je, má v¹ak cenné údaje" ...
Náv¹tìvnost stoupá - 20 000. náv¹tìvník dnes ráno.
Informace pro v¹echny náv¹tìvníky
Dùle¾ité upozornìní èlenùm souboru !!!
Vánoce 2005
36. Mezinárodní taneèní festival Ústí nad Labem
UPOZORNÌNÍ V©EM ÈLENÙM SOUBORU ! ! !
10 000. náv¹tìvník na¹ich stránek
15.9.2005 ZAÈÍNÁME TRÉNOVAT !!!
UPOZORNÌNÍ ÚÈASTNÍKÙM LETNÍHO SOUSTØEDÌNÍ ! ! ! ! ! ! !
NÁÁÁ HRADÌ . . .
Informace k letnímu soustøedìní
BEAT STREET ... nuda to rozhodnì nebyla aneb HIP-HOP V BRNÌ.
Aktuální informace z Brna
HIP HOP - sólo, duo, malé skupiny - NOMINACE NA MÈR
NOMINACE NA MISTROVSTVÍ ÈR HVK FORMACE HIP HOP
Pátek / sobota / nedìle 27.5. - 29.5. 2005 Prostìjov DISCODROM - SVÌTOVÝ, EVROPSKÝ A NÁRODNÍ ©AMPIONÁT
Postøehy (zcela subjektivní) z Mistrovství ÈR JVK Hradec Králové, 21.5. - 22.5. 2005
Mistrovství Èech HVK - HH, SD, DD, Mìstská hala Jablonec nad Nisou,Víkendový dvojboj: 15.5. - 16.5.2005
Mistrovství Èech JVK !!! ******* 1. MÍSTO *******
FDT - Regionální kolo formací - Severní Èechy
Pøehlídka dìtského parketového tance
1. reprezentaèní ples HC Slovan aneb Lví párty
Jarní módní show
Klid pøed bouøí ...
Maturitní ples Obchodní akademie v Ústí nad Labem
Maturitní ples Støední zdravotnické ¹koly v Ústí nad Labem
Kongresové centrum Praha - Benefièní koncert
Ples 4A a V8A Gymnázia Jateèní ulice 4.2.2005
Peníze nebo ¾ivot na VIII. plese Ústeèanù 29.1.2005
Karel Gott na VIII. plese Ústeèanù 29.1.2005
Setkání Marvercù s hvìzdami pop music
Autogramiáda na plese Ústeèanù 29.1.2005
Maturitní ples Gymnázia Stavbaøù 28.1.2005
Best Western hotel Vladimír 31.12.2004
Struèné zprávy
Linka
                                                                                                        
                                                                                                                                                                     

 
 
Tisk
Zpt
1421059 nvtvnk, 18 onlineVytvoil: © 2004 - Ji Pokorn, Redakn systm